Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2013

cichunia30
8199 74d5
Reposted fromumorusana umorusana viatomashevska tomashevska
cichunia30
6045 1202 500
Reposted fromMojasamotnosc Mojasamotnosc viacytaty cytaty
2375 5f8c 500
Reposted fromzi zi viatomashevska tomashevska
cichunia30
7746 1205
Reposted fromdilma dilma viatomashevska tomashevska
cichunia30
Chcę, aby twój świat zaczynał się i kończył się na mnie
— Nowe oblicze Greya
Reposted fromeklerrka eklerrka viacytaty cytaty
cichunia30
9337 d677 500
Reposted fromkarahippie karahippie viatomashevska tomashevska
cichunia30
1185 cda4 500
Reposted fromtomashevska tomashevska viapimpmyheart pimpmyheart
cichunia30
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viacytaty cytaty
cichunia30
1185 cda4 500
cichunia30
Może i nie potrafię powiedzieć za co dokładnie Cię lubię - ale innych nie lubię za to, że nie są Tobą.
— sierpień 2013
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viacytaty cytaty
cichunia30
cichunia30
9057 7c90
CHILLOUT...
Reposted fromoversensitive oversensitive viacytaty cytaty
cichunia30
cichunia30
3112 467a
cichunia30
4525 0906
cichunia30
2644 cb10

October 06 2013

cichunia30
I ślubuję Ci uśmiech przy porannej kawie, parasol w deszczu i stokrotki na wiosnę.
— cytat ze znalezionej pocztówki
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viapimpmyheart pimpmyheart
9686 99b9 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapimpmyheart pimpmyheart
cichunia30
- Przepraszam, że cię zawiodłem.
- Nigdy nie przepraszaj za to, że dałeś z siebie wszystko.
— The Social Network
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty
cichunia30
8408 0ff3 500
Szczecin, ul. Kolumba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl