Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2014

cichunia30
2981 8a37 500
Reposted fromWredotka Wredotka viadlugiwarkocz dlugiwarkocz

March 21 2014

cichunia30
7020 a92f
Reposted fromPinkFloyd PinkFloyd viakundel kundel
cichunia30
Kamienie na szaniec
Reposted fromkamienie kamienie viacytaty cytaty
3606 e04c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakundel kundel
cichunia30
Dopomóż mi, Boże, żebym się dzisiaj nie wpakował w jakąś historię, która mnie raczej nie obchodzi.
— E.Stachura
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
cichunia30
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
cichunia30
0159 7b17 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaheledorebabe heledorebabe
cichunia30
- Czy był pan wtedy pijany?
- A któż jest trzeźwy o czwartej rano?
— Marek Hłasko, "Piękni Dwudziestoletni"
Reposted fromLuukka Luukka viaheledorebabe heledorebabe
cichunia30
1065 95aa
Reposted fromtwice twice viaheledorebabe heledorebabe
cichunia30
dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko
co zechcesz powiedz tylko
— Myslovitz
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
cichunia30
najchętniej zamknąłbym Cię w klatce
bo kocham na Ciebie patrzeć
— Myslovitz
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
cichunia30
Reposted frommayamar mayamar viapimpmyheart pimpmyheart

November 28 2013

cichunia30
4998 f857 500
Reposted fromAngiie Angiie viayourheartbeat yourheartbeat
7957 5a9a
cichunia30
0038 116c
Reposted fromxawery xawery viakundel kundel
cichunia30
Dzięki Ci, Boże! Nareszcie znalazł się wśród tych idiotów jeden normalny!
— Mistrz i Małgorzata
Reposted fromlittledarling littledarling viacytaty cytaty

October 17 2013

cichunia30
6312 245a
cichunia30
9984 d05e
Reposted fromYeul2496 Yeul2496 viatomashevska tomashevska
cichunia30
3306 4aaf 500
Reposted fromtomashevska tomashevska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl